sk|en

Interim Management

Interim manažér prichádza na preklenutie určitého časového obdobia, vyriešenie krízových a problematických situácií, alebo v situácii, kedy nie je efektívne prijať manažéra na plný úväzok, kedy prijatie vysokokvalifikovaného odborníka na dobu určitú je problematické a v internom prostredí firmy sa nenachádza vhodný kandidát.

Ďalšiu skupinu firiem predstavujú malé a stredné firmy, ktoré potrebujú posilniť napríklad finančné riadenie, je to však práca na dva dni v týždni. Vtedy je najlepšie riešenie kvalifikovaný, transparentný a erudovaný Interim manažér. História Interim manažmentu siaha až do čias Rímskej ríše, ale v našom ponímaní sa rozšírila hlavne v 80-tych rokoch. Význam Interim manažmentu v dnešnej turbulentnej dobe rastie.

Kto je interim manažér?

Skúsený a nezávislý Expert vo svojej oblasti s dlhoročnými skúsenosťami Prezentuje sa výkonom a úspešnými referenciami Asertívny, s vysokou integritou, schopný sa rýchle adaptovať na nové výzvy, prostredie, úlohy Orientovaný na výsledok a vyriešenie problému v čase.

Aké hodnoty prináša?

  • Návratnosť vašej investície. Pridáva hodnotu svojimi skúsenosťami a expertízou, riadi riziko. Nie je platený za prítomnosť vo firme, ale za výsledky.
  • Rýchlosť. Viete ho využiť okamžite, nestrácate čas výberovým konaním v čase, keď rýchlosť je kľúčová, začína pracovať v momente vstupu do spoločnosti.
  • Expertíza. Interim manažér typicky pracuje na seniorských pozíciách, má dostatočné skúsenosti a odstup od problémov. Prináša produktivitu, zvyšuje výkonnosť celého tímu.
  • Objektivita. Je nezávislý na existujúcich procesoch, podnikovej kultúre. Prináša čerstvý a nezávislý pohľad na vzniknutú situáciu, koncentruje sa na to, čo je pre firmu v danom momente najdôležitejšie.
  • Zodpovednosť. Nie je v úlohe poradcu, preto berie zodpovednosť za svoje rozhodnutia, riadi projekty, alebo rieši situácie a odľahčuje plecia akcionárov a vedenia.
  • Efektivita. Je dočasný, ale nie na dobu určitú, sústreďuje pozornosť na výsledok. Ako nezávislý vie navrhnúť, prezentovať a realizovať riešenia, ktoré by interne mohli byť zamestnancami v zárodku odmietnuté.
  • Angažovanosť. Interim manažér pracuje s vysokými riadiacimi štandardami a etikou. Ich budúca práca závisí od dobrých referencií, preto cieľom je odviesť vynikajúcu prácu v prospech firmy.

Kedy prichádza do firmy?

Krízový manažment Náhly odchod kľúčových manažérov Riadenie zmeny Riadenie významnej investície Kúpa, predaj firmy alebo jej časti, akvizície, fúzie Projektové riadenie Potreba využitia expertízy na kratší úväzok