sk|en

Profil

Nemôžete vyriešiť problém tým istým myslením, ktoré ho vytvorilo, povedal  A. Einstein

Preto sme tu. Ponúkame a prinášame desaťročia expertízy, skúseností, hľadania inovatívnych a unikátnych pohľadov na riešenie Vašich krátkodobých aj dlhodobých strategických výziev a problémov v  podnikových financiách. Pracovali sme s desiatkami firiem v rôznych odvetviach. Opierame sa o tri piliere: interim (dočasný) manažment, expertízu v riadení súvahy a mentoring v oblasti financií.

Interim manažment je dnes fenomén, ktorý má stále väčšie uplatnenie vo firmách. Je jedno, či ste veľká korporácia a potrebujete na krátku dobu preklenúť obdobie vo finančnom riadení, alebo nasadiť krízového manažéra na určitú dobu, alebo ste malá a stredná firma, ktorá nepotrebuje a efektívne nevie využiť finančného riaditeľa na plný úväzok. Máme skúsenosti a referencie vo finančnom riadení v dobrých časoch aj menej priaznivých obdobiach.

Corporate finance, alebo podnikové financie je komplexné riadenie súvahy Vašej firmy. Krátkodobých aktív – pracovný kapitál, dlhodobých investícií a ich finančného krytia, alebo stanovenie návratnosti projektu. Máme skúsenosti v oblasti získavania kapitálu (equity) aj úverového financovania. Máme skúsenosti s riadením cash flow, pohľadávok, záväzkov a práce so stakeholdermi.

Potrebujete mentora pre oblasť podnikových financií? Zoberme si Vašu súvahu a výkaz ziskov a strát a pozrime sa na vzťahy medzi nimi aj v rámci oboch. Možno nerozumiete presne, čo hovorí Vaša EBITDA a prečo sa vôbec tento terminus technicus používa. Možno potrebujete krátke školenie o podnikových financiách pre nefinančných manažérov. Niekedy potrebujete pripomenúť Vašim manažérom, že zisk je skutočne rozdiel medzi výnosmi a nákladmi.

Radi sa podelíme o svoje skúsenosti a vedomosti s Vami.